Thermografie Drenthe is expert in gebouwthermografie

Thermografie Drenthe

ITC Level 3 gecertificeerd expert in in thermografie en blowerdoor

Thermografie Drenthe

Thermografie Drenthe is ITC level 3 gecertificeerd thermografie expert, drone inspecteur en blowerdoortester. Wij hebben 15 jaar ervaring in gebouwinspecties en geven energieadvies op basis van gedegen gebouwonderzoek. Daarnaast doen wij thermografisch onderzoek in woningen en bedrijfsgebouwen. Verder doen wij drone inspecties en luchtdichtheidsmetingen met gebruik van blowerdoor en helpen wij bij het opsporen van de oorzaken van tochtklachten en lekkages.

Thermografie

Een thermografisch onderzoek kan in veel gevallen uitkomst bieden. Zo maken wij met gebruik van thermografie in één oogopslag zichtbaar waar onnodig warmteverlies in gebouwen plaatsvindt. Ook slechte verbindingen in elektrische installaties, isolatie gebreken en lekken in daken of vloerverwarming systemen kunnen we snel opsporen. Hoge kosten van gevolgschade kunnen op deze manier worden voorkomen. Wij zijn ITC Level 3 gecertificeerd thermograaf en maken gebruik van geavanceerde warmtebeeldcamera’s en een inspectiedrone met warmtebeeldcamera.

Blowerdoortest

De luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt voor een groot deel het warmteverlies dat in een gebouw plaatsvindt. Om deze reden worden steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van woningen en andere gebouwen gesteld. Thermografie Drenthe heeft zich gespecialiseerd in luchtdichtheidsmetingen van woningen en andere gebouwen met behulp van een blowerdoor. Door de luchtlekken die tijdens de blowerdoortest worden gevonden af te dichten is een forse energiebesparing mogelijk en kunnen de oorzaken van tochtklachten worden verholpen.

Energieadvies

In een energieadvies adviseren wij over energiebesparende maatregelen, toegesneden op jouw situatie. Het energieadvies toont een aantal pakketten met energiebesparende maatregelen. Ook lees je in een advies het effect van de energiebesparende maatregelen op het energieverbruik en de kosten ervan. Een energieadvies laat precies zien welke energiebesparende maatregelen in jouw situatie het beste rendement opleveren. Een energieadvies is dan ook een uitstekend hulpmiddel bij energiebesparing.

Lekdetectie

Bij lekdetectie maken wij gebruik van warmtebeelden, vochtmetingen, UV lichtdetectie, een rookproef of blowerdoor. Lekken in CV- en afvoerleidingen, vloerverwarmingssystemen en platte daken kunnen veel schade aan veroorzaken. Met het oog zijn deze lekken moeilijk te vinden, maar door middel van lekdetectie met bijvoorbeeld thermografie kan schade worden voorkomen. Luchtlekken leiden tot veel warmteverlies, tochtklachten en comfortproblemen, maar ook condensatie, schimmel, stank- en geluidsoverlast en zelfs brandgevaar. Met een blowerdoor, kunstmatige rook en thermografie kan de oorzaak van deze problemen snel vastgesteld worden.

Thermografie Drenthe

Wij zijn onderdeel van Energiekeurplus, een onafhankelijk adviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren, aannemers en overheden. Energiekeurplus is expert in energiebesparing, lekdetectie, drone inspecties, thermografie & blowerdoortest. Ons werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.