Lekdetectie met thermografie en Bloweroor in Drenthe

Lekdetectie Drenthe

Lekkages in CV-leidingen, waterleidingen, afvoerleidingen, kozijnen, daken, goten en vloerverwarmingssystemen veroorzaken veel schade aan gebouwen. Met het blote oog is de oorzaak vaak moeilijk te bepalen. Maar door de inzet van technieken als thermografie, blowerdoor, UV- & akoestische lekdetectie kunnen wij een lekkage snel opsporen. Zo helpen wij kostbare gevolgschade voorkomen.

Lekkages bedreigen het binnenklimaat

De belangrijkste functie van een gebouw is het beschermen van de gebruikers ervan tegen weersinvloeden en het creëren van een comfortabel en gezond binnenklimaat.  Luchtlekken, waterlekkages en vochtindringing door damptransport en waterlekkage zijn een ernstige aantasting van deze functie en moeten zo snel mogelijk worden verholpen! Om een gezond binnenklimaat te kunnen garanderen is lekdetectie van groot belang om waterschade en luchtlekken op te sporen zodat schade aan de constructie en warmteverlies tot een minimum beperkt blijven en hersteld kunnen worden.

Klimaatsverandering

Door de klimaatsverandering van de afgelopen decennia is de richting van de straalstroom gaan fluctueren. Dit heeft geleid tot een klimaatsverandering en weer dat steeds extremer wordt. Er valt meer neerslag in korte periodes. Dit veroorzaakt toenemende schade door wateroverlast in kruipruimtes en kelders en door lekkende daken en afvoeren. Waterlekkages veroorzaken grote schade aan gebouwen en het vocht heeft bovendien een slechte invloed op de gezondheid!

Luchtlekken

Luchtlekken veroorzaken tochtklachten, comfortproblemen en veel warmteverlies. Maar ook waterlekkage, condensatie, schimmel, geluidsoverlast, gezondheidsproblemen en zelfs brandgevaar worden door luchtlekken veroorzaakt. Door het afdichten van luchtlekken kunnen veel van deze problemen worden verholpen. Zo ontstaat er weer een aangenaam en gezond binnenklimaat. Bovendien verdienen de kosten van het opsporen en het herstellen van deze lekken zich al snel weer terug door energiebesparing die het oplevert!

Lekdetectie bij nieuwbouw

Nieuwbouw moet wat betreft isolatie en luchtdichtheid aan steeds strengere eisen voldoen. Daarom kiezen bouwbedrijven tegenwoordig steeds vaker voor het bouwen volgens de houtskeletbouw methode. Helaas worden hierbij in de praktijk veel fouten gemaakt bij het aanbrengen van de isolatie en dampremmers. Zo kunnen, als gevolg van luchtlekken grote problemen door inwendige condensatie ontstaan. Condensatie kan de constructie van een gebouw ernstig beschadigen. Het is dan ook belangrijk om luchtlekken in de gebouwschil tijdig op te sporen tijdens een blowerdoortest en vervolgens te verhelpen.

Gebruikte technieken bij lekdetectie

Bij lekdetectie maken wij gebruik van niet destructieve onderzoeksmethoden zoals; thermografie, endoscopie, vochtmetingen, slagregentest, UV- & akoestische lekdetectie en luchtdichtheidsmetingen met gebruik van blowerdoor en kunstmatige rook. 

Voordelen lekdetectie:

  • Snel
  • Voorkomt hoge kosten
  • Verzekering vergoedt vaak de kosten
  • Heldere rapportage

De kosten van lekdetectie zijn afhankelijk van het de grootte van het gebouw, het type lekkage en de te gebruiken technieken. Om een passende offerte voor lekdetectie te kunnen opgeven is het belangrijk om de problemen die spelen aan te geven.