Vocht klachten GroningenVochtklachten

Vocht is een belangrijke oorzaak van een ongezond binnenklimaat! Huisstof mijten en schimmels gedijen goed bij een hoge luchtvochtigheid. Zij kunnen nare aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaken. Meer dan 30 cm2 schimmel in huis wordt algemeen als een gezondheidsrisico beschouwd.

Waar komt al dat vocht vandaan?

Door koken, douchen, wassen en uitademen wordt binnen constant vocht geproduceerd. Het is belangrijk dat er goed wordt geventileerd om dit af te voeren. Een gezonde relatieve luchtvochtigheid binnen ligt tussen de 40 en 60%. Is de lucht vochtiger dan neemt het risico op schimmel in huis sterk toe. Zeker wanneer er daarnaast sprake is van een slechte isolatie, tocht of koudebruggen! Een duidelijke aanwijzing voor een te hoge luchtvochtigheid is de vorming van condens op dubbelglas.

Andere oorzaken van vochtproblemen

Naast de bovengenoemde oorzaken spelen ook vaak aanvullende problemen die een veel hogere vochtproductie in gebouwen kunnen veroorzaken. met als gevolg gezondheidsproblemen en grote schade! Vaak is er in Nederland sprake van een vochtige of zelfs natte kruipruimte. Soms spelen ook problemen als regen doorslag, interne condensatie of lekkage door gebarsten leidingen. Om schade en gezondheidsklachten te voorkomen is ventilatie in deze gevallen alléén totaal onvoldoende.

Wanneer vocht vanuit de kruipruimte in de vloer kan doordringen heeft dit ernstige  gevolgen voor het binnenklimaat! Bovendien kunnen de kosten voor verwarming stijgen met wel 30%!

Onderzoek & herstel vochtproblemen

Het is belangrijk om de bron van de vochtklachten te achterhalen en te herstellen. Alléén zo kunnen schade en gezondheidsrisico’s worden voorkomen. Helaas zijn oorzaak en gevolg van problemen met vocht meestal niet op dezelfde plaats te vinden. Een foute analyse is snel gemaakt. Goed onderzoek naar de bron van vocht is aan te raden om nutteloze investeringen te voorkomen!

Binnenklimaat en vocht

Energiekeurplus doet onderzoek naar vocht en binnenklimaat problemen. Wij hebben ruime ervaring in het opsporen van de oorzaken van vochtproblemen. Ook kunnen wij in veel gevallen een bijdrage leveren aan het verhelpen van problemen met vocht. Bij plotselinge schade aan leidingen, goten of doorvoeren worden de kosten van het onderzoek en herstel naar deze schade gedekt door de opstalverzekering.

De kosten voor een onderzoek naar vochtproblemen zijn afhankelijk van het type probleem en van het pand waarom het gaat. Wij doen onderzoek naar de oorzaken van lekkages en vochtproblemen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.