Binnenklimaat onderzoek DrentheBinnenklimaat onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat het met de kwaliteit van het binnenklimaat in ns land vaak slecht gesteld is. In vele woningen, kantoren, scholen en op veel kinderdagverblijven is helaas sprake van een slechte binnenluchtkwaliteit. Aangezien we in Nederland tegenwoordig meer dan 90% van de tijd binnenskamers doorbrengen kan een slechte luchtkwaliteit in gebouwen tot vele gezondheidsklachten leiden.

Oorzaken van een slecht binnenklimaat

Vaak is er sprake van een te hoge concentratie CO2 of van een te grote luchtvochtigheid in gebouwen.
Ook kan sprake zijn van een te hoge concentratie giftige stoffen zoals radon, of van het dodelijke koolmonoxide (CO). Ongezonde binnenlucht wordt vaak veroorzaakt door onvoldoende ventilatiecapaciteit, maar er zijn ook andere oorzaken die klachten kunnen veroorzaken. Soms zijn vocht uit de kruipruimte of vocht en tocht door naden en kieren de oorzaak zijn van de problemen. Het kan ook zijn dat er isolatieproblemen spelen of dat koudebruggen condensatie en schimmelvorming veroorzaken. Wanneer dit het geval is kan het zijn dat meer ventileren de problemen niet verhelpt maar de problemen juist vergroot!

Gezondheidsproblemen

Een te hoge CO2-concentratie veroorzaakt gezondheidsproblemen zoals geïrriteerde ogen, sufheid, concentratie verlies en hoofdpijnklachten. Wanneer er sprake is van een te hoge luchtvochtigheid ontstaat al snel een goede voedingsbodem voor huisstofmijten, schimmels en zwammen, die ernstige gezondheidsklachten zoals allergieën en astma veroorzaken. Een oppervlakte van slechts 30 cm2 schimmel in huis wordt door de GGD als een gezondheidsrisico beschouwd! Naast gezondheidsproblemen kan door vocht bovendien ook flinke schade aan gebouwconstructies ontstaan.

Onderzoek naar binnenklimaat problemen

Energielabel Drenthe doet onderzoek naar de kwaliteit van het binnenklimaat in woningen en gebouwen. De onderzoeksresultaten leggen wij vast in een helder rapport. Hierin beschrijven we de oorzaken en de mogelijkheden om de kwaliteit van het binnenklimaat te verbeteren. Zo kunnen gezondheidsklachten en gebouwschade worden voorkomen! Ook kunnen wij in veel gevallen een bijdrage leveren aan het verhelpen van binnenklimaat problemen.

Thermografie Drenthe is expert in lekdetectie, binnenklimaat onderzoek en thermografie. Wij doen onderzoek in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De kosten voor onderzoek van in een woonhuis zijn vanaf €395. Voor een onderzoek in een bedrijf of in overige gebouwen geven wij graag een offerte op maat!