Thermografie vloerverwarming GroningenThermografie vloerverwarming

Wil je verbouwen, maar is het niet bekend waar de leidingen van de vloerverwarming lopen? Neem dan contact op met Energielabel Drenthe. Door middel van thermografie kan Energielabel Drenthe de verwarmingsleidingen precies lokaliseren. Vervolgens tekenen wij het patroon van deze leidingen uit op de vloer, zodat je zonder risico op schade in de vloer kunt breken, boren of zagen.

Lekkage vloerverwarming

Een lek in je vloerverwarmingssysteem is met het blote oog lastig op te sporen. Een duidelijke aanwijzing dat er een lek in het systeem te vinden is wanneer er drukverlies optreedt. Hoe groter het drukverlies, hoe groter de lekkage. Wanneer je vermoed dat je verwarming lekt is het zaak om dit snel op te laten sporen voordat er kostbare gevolgschade ontstaat.

Lek opsporen met thermografie

Met gebruik van thermografie kan Energielabel Drenthe een lek in de vloerverwarming opsporen. Een lek in een leiding geeft een duidelijk herkenbaar warmtebeeld in de vorm van een uitwaaierende vlek, die met een warmtebeeldcamera waar te nemen is. Thermografie maakt het hierdoor vaak mogelijk om een plaatselijke reparatie aan uit te voeren zonder dat de hele vloer opengebroken hoeft te worden.

Thermografie voorkomt kosten

Door het gebruik van thermografie bij een lekkage kunnen vaak hoge kosten van reparaties en vervolgschade voorkomen worden. Wanneer de verzekeringmaatschappij de kosten van de reparatie van je vloerverwarming op zich neemt worden ook de kosten van het lekdetectie onderzoek vergoed.

Energiekeurplus

Thermografie Drenthe is onderdeel van Energiekeurplus, de expert in lekdetectie, energieadvies, blowerdoor & thermografie. Wij werken in Groningen, Friesland en Drenthe.