Goede ventilatie voorkomt schimmel, vocht- en gezondheidsproblemen

Ventilatie

Een goede ventilatie is een absolute noodzaak voor een gezond binnenklimaat! Voor de gezondheid van de gebruikers van een gebouw is het belangrijk dat verontreinigde lucht, CO2 en vocht worden afgevoerd door te ventileren. Het benodigde ventilatievoud is afhankelijk van het aantal aanwezige personen en de hoeveelheid vocht en CO2 die worden geproduceerd.

Redenen voor goede ventilatie

De belangrijkste reden voor ventilatie is het afvoeren van vocht. In een woonhuis wordt per dag door uitademen zo’n 3 liter vocht per persoon geproduceerd. Door douchen, koken en wassen komt daar nog eens zo’n 10 liter per dag bij. Dit is in totaal wel 20 liter per dag! In veel gevallen wordt er onvoldoende geventileerd en kan al dit vocht zich ophopen. Zo kunnen schimmels, mijten, gezondheidsproblemen en zelfs schade aan gebouwen ontstaan.

Een andere belangrijke reden om goed te ventileren is het afvoeren van CO2 dat door mensen wordt uitgeademd. Wanneer de hoeveelheid CO2 in de lucht teveel oploopt kan dit leiden tot sufheid, concentratieverlies en hoofdpijnklachten. Uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de lucht in woningen, scholen, kinderdagverblijven en andere gebouwen vaak veel te wensen overlaat!

Isoleren en ventileren

Naar mate woningen beter ge├»soleerd en kierdicht gemaakt worden wordt de infiltratie van frisse buitenlucht door naden en kieren sterk verminderd. Het terugbrengen van de ongecontroleerde infiltratie verbetert het wooncomfort, maar het is belangrijk dat er na het aanbrengen van isolatie meer geventileerd wordt om vochtproblemen, schimmel in huis en gezondheidsklachten te voorkomen!

Natuurlijke ventilatie

Voor het afvoeren van vervuilde binnenlucht bestaan verschillende ventilatiesystemen.
Natuurlijke ventilatie is een systeem dat nog altijd veel voorkomt. Via roosters, af- en toevoerkanalen en te openen ramen wordt vervuilde lucht af- en frisse buitenlucht toegevoerd. Natuurlijke ventilatie is een gezond ventilatiesysteem. Maar een nadeel ervan is dat er veel kostbare warmte verloren gaat. Het warmteverlies ten gevolge van ventilatie is 10 tot 25% van het totale warmteverlies door de schil van een gebouw.

Mechanische ventilatie

Bij mechanische afvoer kan de hoeveelheid ventilatie met gebruik van een ventilator geregeld worden.
Dit kan handmatig, met een drie standen schakelaar of met een CO2- of vocht gestuurde sensor. Bij mechanische ventilatie wordt vervuilde lucht in de wc, keuken en badkamer afgezogen. Omdat er binnen onderdruk ontstaat wordt frisse buitenlucht via roosters in de ramen aangezogen. Voor de toevoer van verse lucht is het belangrijk dat het ventilatiesysteem nooit uitgeschakeld wordt en dat het ventilatiesysteem voldoende capaciteit heeft.

Balansventilatie

Bij balansventilatie wordt een evenwicht tussen af- en toevoer van ventilatielucht gezocht. De vervuilde binnenlucht wordt in de wc, keuken, en badkamer afgezogen. In de woonruimte en de slaapkamers wordt verse lucht via roosters ingeblazen. In de ventilatiebox wordt de warmte uit de afvoerlucht teruggewonnen en afgegeven aan de ingeblazen koude buitenlucht. Het rendement van de toegepaste WTW’s is tegenwoordig 90% waardoor de warmte grootendeels behouden blijft.

Ventilatie onderhoud & reiniging

Het is belangrijk dat het ventilatiesysteem bij mechanische ventilatie en balansventilatie elke 3 tot 4 jaar wordt onderhouden om voldoende ventilatie capaciteit en een gezond binnenklimaat te garanderen. De filters van het balansventilatiesysteem moeten 2 maal per jaar worden vervangen om te voorkomen dat vervuilde lucht wordt ingeblazen.