Controle energielabel utiliteit gestart

Verplicht energielabel utiliteit

Een energielabel utiliteit is verplicht bij verkoop en verhuur van een bedrijf op straffe van max. €20.250. Dit is vastgelegd in de Woningwet. Publiek toegankelijke gebouwen groter dan 250 m2 moeten bovendien het energielabel voor het publiek zichtbaar ophangen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) start op korte termijn met de controle op deze verplichting bij bedrijven, instellingen en bij overheden.

Laat op tijd een energielabel registreren

Het is belangrijk dat je op tijd een energielabel laat registeren wanneer je plannen hebt voor de verhuur of verkoop van een gebouw. Ontbreekt een verplicht energielabel utiliteit op het moment van transactie, dan riskeer je als gebouweigenaar een boete van wél €20.250! De controle op het verplichte energielabel utiliteit begint start binnenkort. 

Geen waarschuwing bij energielabel utiliteit

Woningeigenaren ontvangen eerst een waarschuwing wanneer zij hun woning zonder verplicht energielabel hebben verkocht. Zij krijgen hiermee de kans om om alsnog binnen een 6 weken een energielabel te laten registreren. Maar eigenaren van utiliteitsgebouwen ontvangen geen waarschuwingsbrief bij het ontbreken van een energielabel utiliteit.

Zichtbaar ophangen energielabel

Heb je een verplicht energielabel laten opstellen, dan moet je dit energielabel als eigenaar van een publiek toegankelijk gebouw ook zichtbaar voor de bezoekers van het gebouw ophangen.

Geen verplichting ophangen energielabel

In gebouwen die niet voor het publiek toegankelijk zijn geldt wél een verplicht energielabel bij de transactie van verhuur en verkoop, maar géén verplichting voor het ophangen van het energielabel op een zichtbare plaats. 

Wél of géén verplicht energielabel?

Wil je weten voor welke gebouwen wél en voor welke gebouwen géén verplichting van het energielabel bestaat? Neem dan nu contact op met Energiekeurplus en voorkom dat je bij een controle van het ILT een forse sanctie opgelegd krijgt!

Energiekeurplus

Energiekeurplus is een onafhankelijk energieadviesbureau voor de particuliere- en zakelijke markt. Wij zijn de partner van woning- en gebouweigenaren en overheden in energiebesparing, thermografie en blowerdoortest. Wij werken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.